Gevangen

in een ruimte waar ik me bevond
sloten de normen en waarden me
‘k heb niet gedacht dat deze
mijn vrijheid zouden aanraken

in die ruimte keek ik naar
het uitzicht van vrijheid
sceptisch staarde ik terug
naar die ruimte

normen en waarden een
vicieuze cirkel waar
geen ruimte meer mocht zijn
voor vrijheid