Biografie

Djodjie C.A.Rinsampessy (Westerbork, 1960) is het kind van een Molukse vader en een Timorees-Molukse moeder. Hij begon al op jonge leeftijd met het schrijven van gedichten in zowel het Maleis als in het Nederlands. Zijn etnische en culturele achtergrond, het leven van alledag en alles wat hem daarnaast bezighoudt vormen de belangrijke thema’s in zijn werk. Een deel van Rinsampessy’s gedichten bestaat zelfs uit onversneden Roots Poetry.

Djodjie C.A. Rinsampessy staat al sinds het begin van de jaren ’80 met zijn gedichten op het podium. Lange tijd solo tot hij in 1995 toetsenist Tom Rahajaan en in 2000 fluitist Joop Jansen ontmoette met wie hij sindsdien door het hele land regelmatig voordrachten verzorgt. In 1996 werd Rinsampessy door boekhandel van Stockum benaderd om te signeren terwijl er nog geen werk van hem in druk was verschenen. Die vraag vormde de aanleiding voor de uitgave van zijn goed ontvangen debuut ‘Begitu sadja, Zomaar’ uitgegeven door Bintang Design & Communicatie..

In 1998 ontmoette Rinsampessy in Bogor op Midden Java zijn favoriete Indonesische dichter wijlen (Wilibrordus Surendra) Rendra (1935). Deze ontmoeting vormde aanleiding voor de oprichting van de stichting Karang. Een stichting die jonge dichters uit migrantengroepen wil stimuleren om gedichten te schrijven en die een podium wil creeeren waarop ze hun werk kunnen voordragen. Een van de meest succesvolle projecten van stichting Karang was de expositie ‘Portretten ontmoeten de poezie, Molukse ouderen in woord en beeld’in 2002. Het gelijknamige boek met foto’s van Debbie Kakisina en 52 gedichten van Molukse amateur dichters uit de tentoonstelling verscheen in 2003.

Van 1998 tot 2003 schreef Rinsampessy onder de titel ‘Dari Oetara’ maandelijks een column voor het landelijk Moluks blad ‘Marinjo. Hij schreef  voor de cd Finally in 2000 van de Molukse rockgroep Thin Line  de liedtekst ‘Berdiri sendiri’. Voor de beroemde fluitist Chris Hinze (Ibiza) schreef hij de liedtekst ‘Dewi’  dat in 2002 verscheen op de cd ‘Akar Akar’.

In 2005 publiceerde hij zijn tweede bundel met de titel ‘Zonder spelregels, dengan tidak peraturan’ die verscheen bij uitgeverij Karang in Assen. Deze bundel werd tweetalig uitgegeven zowel in het Nederlands als in het maleis.
De maleise vertaling werd in nauwe samenwerking met collega dichter
ds. Pattinasarany geschreven. In dat jaar presenteerde hij in samenwerking met ICO, Centrum voor Kunst & Cultuur in Assen het project en poeziefestival ‘In de ban van de Taal, kleurrijke dichters ontmoeten elkaar’. De gelijknamige bundel met gedichten van jonge Drenten met een verschillende etnische-culturele achtergrond verscheen in 2006 en is eveneens uitgegeven door uitgeverij Karang in Assen. In 2007  werd het lied “Berdiri sendiri” (2000, Thin Line)  opnieuw gearrangeerd maar nu door dirigent Jetse Bremer bekend van het Nederlands kamerkoor. De tekst was te vinden op de cd “Move me” van de Vocalgroup Close-up uit Alkmaar.

In 2011 organiseerde hij met stichting Karang i.s.m. Magazine Marinjo de vier weken durende expositie “Oog voor het gedicht” met gedichten van kinderen en volwassenen. Naast zijn eigen projecten geeft Rinsampessy poezieworkshops om “verlegen talenten” te stimuleren meer van hun werken te laten zien.

Rinsampessy is al lang geen onbekende meer in het dichterscircuit. Vooral binnen de Molukse en Indische gemeenschap in Nederland als daarbuiten heeft  hij zijn naam weten te vestigen.